Masterpiece

tisdag, december 1, 2015 0 , , , , Permalink

OMG.

Jag övervägde seriöst att låta det räcka med de tre bokstäverna för att beskriva det här huset. Det är sällan jag ramlar över något som klickar på alla punkter, men här kunde jag flytta in direkt!

Huset i Melbourne har ritats av McKimm Architects och bebos av makarna McKimm och deras tre barn. Det är designat som ett L under idén ”gemenskap vs avskildhet”, med sovrummen i den ena delen och sociala ytor i den andra. Alla rummen vetter ut mot poolen och binds därmed ändå samman.

Jag vet inte ens vad jag ska börja med att lyfta fram, det är så mycket som är så genomtänkt, väldesignat och vackert. Men – jag säger det igen – kontraster och textur är som vanligt en nyckel. Hårda och mjuka material; betong, tegelväggar, trä och mässing.

Sneglar ändå lite extra på barnrummet som är befriande o-tjejigt (får jobba på att få igenom det), badrummet och den vackra matplatsen. Som att sitta inne i ett moln! Den fantastiska väggmålningen som syns på både in- och utsidan anlitade man Lucas Grogan för att göra på plats. Grym idé.

OMG.

I seriously considered those three letters to be the only thing describing this house. It’s rarely I stumble upon objects that tick all my boxes, but in this I could move in on the spot.

The Melbourne home is designed by McKimm Architects which also happens to be the habitants themselves. The house, designed for the couple and their three kids, is designed as an L with the idea of  ”connectivity vs separateness”. The bedrooms fill one flank and the social areas the other, all facing the pool area and thereby connected.

I don’t even know where to begin, there is just so much that is well thought, well designed and beautiful. But – and I repeat myself – contrasts and texture are key, as usual. Hard vs soft materials; concrete, brick walls, wood and brass.

Still, I look twice at the room of the daughter in the house, which is refreshingly free of “girlyness”, the beautiful bathroom and the serene dining place. Like sitting inside a cloud! The artist Lucas Grogan was commissioned to do the fabulous mural on the interior as well as the exterior. Such a great idea. 

 

Pictures by McKimm Architects

No Comments Yet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *