Hole in one

fredag, februari 26, 2016 0 , , , , Permalink

Jag älskar allt med det här huset, men mest gillar jag det som inte finns. Hålen alltså. De är det första man noterar vid entrén och de återkommer genom hela huset – framför allt genom de hål som uppstått ur avtrycken från formarna man använt för att gjuta betongelementen till väggarna.

Jo för betong är det ju också, en hel del utan att bli varken överväldigande eller ogästvänligt. Men så är det också ackompanjerat av en hel del trä; förutom fönster och golv har också taket klätts med skivor i plywood. Och så det vackra köket med specialsnickrade luckor som bildar ett intrikat pusselmönster. Notera att man satt överskåpen ovanligt högt för att slippa stå med näsan i skåpen när man lagar mat – normalt hade det gjort att man uppfattat det som att skåpen ”flyger” lite, men tack vare takfönstret ovanför blir intrycket bara luftigt. Och den feta bänkskivan med skåpen hängande under… jaja, vad är en bal och så vidare.

Det är ett sånt enormt hantverksarbete i det här huset, något man verkligen tänker på som husbyggare. Jag vet ju hur mycket tid som lagts ned på varje liten detalj. Om man som jag nördar in, så titta på alla hörn där tak och golv möter väggar, på arbetena runt fönstren och på trappans finish. Här har ingenting lämnats åt slumpen. Och titta – hål i taket även här! Du som också följer mitt husbygge vet kanske vad jag menar 🙂

Inredningen är enkel men väl vald för att inte konkurrera för mycket. Gillar speciellt tv-hörnans runda fåtöljer, härliga Ottoman från Ligne Roset.

I love everything about this house, but mostly what’s not. The holes, that is. It’s the first thing you notice at the entrance, and they re-appear through out the house – mostly by the holes coming from the moulds for the concrete wall elements.

Yes, there is concrete too, a whole lot without feeling overwhelming or stern. But then ther is a whole lot of wood too; in addition to the windows and flooring, the ceiling has also been clad in plywood. And of course the beautiful kitchen, with its intricate jigsaw puzzle cabinetry. Note that the top cupboards have been mounted unusually high to avoid knocking your head into them while cooking – this would normally have been perceived as if the cupboards were “flying”, but thanks to the window in the ceiling above the impression is rather airy. And that fat concrete worktop with hanging cupboards beneath… well, what’s a royal ball and all that.

There is such an amazing amount of handicraft in this house, something you really notice when you yourself is building a house. I know how much time has been spent on every little detail. If you, like me, get all nerdy, just look at all the point where walls meet ceiling or floor, at the details around the windows or the finish of the stairs. Nothing has been left to chance.

The interior decoration is quite simple but well chosen not to compete with the house itself. I especially like the round lounge chairs of the tv-corner; lovely Ottoman by Ligne Roset.

 

 

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects

 

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects

 

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects

By Schulberg Demkiw Architects, via ArchDaily

 

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *