Take me to church

måndag, september 21, 2015 0 , , , Permalink

Ett av de mer spektakulära boenden man kan tänka sig är väl en gammal kyrka. Det är nog en av de största utmaningar man kan ställas inför – hur skapar man hemtrevnad och mys i en lokal gjord för folkmängder och storslagen andakt?

Dagens inspiration är just en konvertering av en gammal kyrka i Chicago, där arkitekterna Linc Thelen Design verkligen lyckats skapa ett funktionellt hem med wow-faktor. Kort sammanfattat skulle jag säga att framgången ligger i materialval, genomtänkt belysning, zon-tänk och en gnutta humor.

På så stora ytor är det enklast att hålla sig till så få material som möjligt, risken är annars ett rörigt intryck. Att tänka i zoner för olika funktioner är ett bra sätt att dela in de stora ytorna – varje yta ska ha sin egen inramning: belysning, möbler och gärna en matta som definierar och ramar in ytan och hjälper till att skapa ”rum i rummet”. Belysningen ja, det krävs en del på dessa kubikmeter! Det är viktigt att ”sänka” upplevelsen av rymd ner till en mänsklig nivå för att skapa trivsel, och lampor på flera nivåer skapar olika ljusrum.

Och så humorn – ja när annars har man möjlighet att bygga en inomhus-klättervägg?

The most spectacular kind of housing has to be an old church, right? It has to be one of the biggest challenges you can face—to create cozyness and warmth in a building made for large populations and grand worshipping.

Today’s inspiration is a church conversion in Chicago, where the architects at Linc Thelen Design really succeeded in creating a functional home with a wow factor. A short conclusion: the success lies in the choice of materials, a thought-out lighting plan, creation of different zones and a touch of humor.

In such large areas it’s essential that you minimize the amount of different materials, or you risk ending up with a messy impression. Zone thinking is another key. Separate the areas into functions, each one with their own framework. Lighting, furniture and preferably a carpet will define and frame the area and create a room within the room. And the lighting—well the cubic meters call for a few. It is really important to ”lower” the appearance of space into a human scale to create comfort, and armatures at different levels create various areas of light.

And the humorous touch—well when else is it possible to have an interior climbing wall?

 

 

via Linc Thelen Design

No Comments Yet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *